Přihlášení

Jméno:

Heslo:
zapomenuté údaje
Rádce - šéf dětské party
napsal: Cid 27.5.2013

Vždy, když rodič některého z nováčků v našem skautském oddíle pošle před schůzkou omluvu ve znění: "Omlouvám dnes syna z kroužku." v duchu se pousměji a říkám si, že ještě neví, jak to u nás chodí. Omluva je samozřejmě v pořádku, jen to slovo “kroužek“ se mi nějak příčí. Snažíme se vždy rodičům vysvětlit, že nejsme jen jeden z řady kroužků jejich ratolesti - místo, kam by bylo možné dítě odložit s tím, že se o něj na pár hodin někdo postará a poskytne mu zábavu či vzdělání. Kdepak, vlčácká šestka či skautská družina je v první řadě klukovská parta a to jak společně tráví čas i to co se na schůzkách přiučí záleží z velké části na každém členovi party. On sám je mnohdy tím, kdo vybírá či připravuje program a učí něco ostatní (nebo by to tak alespoň mělo být).

S většinou metod, které skauting využívá k naplňování svého poslání (kterým je jednoduše řečeno "dělat svět o něco lepší podporou rozvoje mladých lidí") je možné se setkat i u jiných organizací či vzdělávacích institucí. Nicméně skauting dělá unikátním právě jejich propojení dohromady. Pokud bych měl ale některou z metod přeci jenom vypíchnout, byl by to asi právě onen důraz na "partu" - ten je součástí tzv. družinového systému a zcela klíčovou roli v této oblasti hraje "rádce". Takovou klukovskou partu přeci nemůže řídit nějaký dospělý - to je právě úlohou rádce, kluka (holky) zhruba ve věku ostatních členů party (družiny). Bavíme se tu o věku cca 13-16 let - nejde tedy o žádné lety zkušeností ověnčené bardy ani vystudované manažery a přesto musí být rádce schopen a ochoten soustavně a dlouhodobě vést tým, strategicky plánovat, podílet se na řízení oddílu, řešit krizové situace, vymýšlet poutavý program, komunikovat s rodiči členů družiny a dělat spoustu dalších věcí. Bez dobrých rádců se neobejde žádný rozumně fungující skautský oddíl a troufám si říct, že kvalitní rádcové jsou často důležitější než kvalitní vůdce. Vždyť jsou to právě oni, kdo je "na bitevním poli" a tráví se skauty většinu času - práce rádce určuje kam se družina během roku "posune" i jaká je v ní nálada. Na máloco je vůdce tak hrdý, jako na šikovného rádce, kterého si "vypiplal" z malého vlčete, u kterého pozoroval, jak se pomalu zlepšuje v oněch "manažerských" dovednostech, vyjadřování, trpělivosti i různých drobnostech.

Odvěkým problémem je časová náročnost rádcování - vždyť rádci jsou většinou ti nejlepší, kluci/holky nesčetných aktivit v nichž mnohdy vynikají. Co jim rádcování přineslo a co je naučilo navíc většinou docení až s odstupem (např. při hledání zaměstnání). Řízení oddílu vůdcem je tak mnohdy spíše vyjednáváním o čase rádců a ostatních členů oddílového vedení. Důležité je tedy rozumně často rádce vystřídat. Vědomi si toho, soustředili jsme se v letošním roce s oddílovou radou mj. právě na výchovu nových rádců a uspořádali jsme rádcovský kurz BRaK (Bleskový Rádcovský Kurz) otevřený oddílům z celého okresu. Zúčastnilo se ho 19 kluků a holek ve věku od 11 do 17 let, se kterými jsme se během 4 večerů a 1 víkendu ponořili do témat jako bezpečnost, zdroje inspirace pro tvorbu programu, rétorika, první pomoc, družinová schůzka, zpětná vazba, motivace a mnoha dalších. Věřím, že z nich budou dobří rádcové a rádkyně a především, že se jim podaří udělat svět o něco lepší:-)

Petr Vondráček - Cid

Zeptal jsem se našich rádců a těch, kteří po nich rádcování nejspíš převezmou na to, proč si asi právě je družina (a vůdce) vybrala, co musí rádcování obětovat, co jim naopak přináší a co se díky nim povedlo nebo na co by se chtěli zaměřit. Některé odpovědi zde pro zajímavost uvádím:

Václav:

Poznal jsem, jak obtížné je vést skupinu, a právě to jsem tu měl příležitost se naučit.
Obětovat musím hlavně čas, který bych jinak mohl věnovat svým jiným četným zájmům.
Například se mi asi povedlo dobře svoji družinu připravit na Svojsíkův závod, kde jsme letos vyhráli základní kolo a postoupili do krajského, což určitě považuji za úspěch.

Vojta - Pirát:

Získal jsem spoustu nových zkušeností jako například: organizace různých výprav, příprava programů pro členy.
Jako rádce musím věnovat více času a úsilí do chodu družiny, než ostatní.
Mým hlavním cílem je z družiny udělat partu kamarádů, kteří si budou rozumět.

Tomáš - Bobek:

Vybrali si mě asi proto, že jsem už ve vlčatech vedl "šestku", a možná i proto, abych se naučil zodpovědnosti.
Myslím si, že mě může naučit hlavně té zodpovědnosti a určitě nějaké zkušenosti do světa... :)
Řekl bych, že si spoustu věcí už neužiju jako předtím, protože budu muset myslet na bezpečí ostatních aj.

Adam:

Čekám, že rádcování mi přinese větší autoritu a různé výhody.
Budu muset ve svém volném čase připravovat program a být ostatním dobrým vzorem.
Družině bych chtěl přinést větší motivaci - k plnění skautské "stezky" a vyhrávání soutěží.

Tomáš:

Proč si vybrali mě nevím, nejspíše jsem od přírody rozumný.
Myslím, že rádcování mě naučí lépe vést partu.
Chtěl bych do přípravy programu více zapojit ostatní členy družiny (mě to dělat všechno nebaví).

Pavlík:

Zvolili si mě nejspíš proto, že ke mně měli důvěru a věřili, že je budu schopný vést. Já sám pořádně ani nevím, čím se na to hodím.
Rádcování ti pomůže lépe pracovat a komunikovat s mladšími kluky. Naučíš se být za někoho odpovědný.
Jediná cena je asi volný čas, který je k rádcování hodně potřeba.
Podařilo se trochu ty kluky posunout vpřed, naučili se něco, co nikde jinde nezískají.

Martin - Mouka:

Myslím si, že si mě družina vybrala kvůli tomu že mám zkušenosti s vedením družiny již od vlčat a také kvůli tomu že jsem služebně nejstarší. Asi mi věří.. :D
Naučím se lépe vést tým a taky to bude zkušenost do dalšího života a do budoucna.
Rádcování mě baví. Jediné co musím obětovat je víc času při přípravě programů, ale to mi nevadí. Sem tam ale musím obětovat i svoje nervy:-)


Tento článek byl přečten již 432 x Tisknout článek Sdílet na facebook
 
 
Created by: C.i.D
© Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, z. s. 2014-16